Uslovi i odredbe

Vi ste na internet stranicama kompanije  Delikomat doo

Kompanija Delikomat doo, odgovorna je za tačnost podataka i informacija sadržanih na portalu. Podaci na portalu su informativne prirode, pa sa tim i kompanija Delikomat doo ne preuzima nikakvu odgovornost u odnosu na netačne informacije.  Delikomat ne daje nikakve garancije o tačnosti  ili pravilanom  tumačenju informacija.
Svi podaci, informacije, slike, proizvodi, i drugi sadržaji dostupni na web stranicama zaštićeni su autorskim pravima. Bilo menjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, prenositi, objavljivati, licencirati, koristiti u komercijalne ili javne svrhe, bez prethodnog odobrenja od strane kompanije Delikomat doo je zabranjeno i zakonom kažnjivo.