Delikomat Beograd

ul.Belarica Nova 56 br.11

11273 Batajnica

Telefon +381.11.2100.155

PIB 105140712

Matični broj: 20319755

Šifra delatnosti: 4799

Tekući račun: 265-1040310001051-09 Raiffeisen Bank,

Podaci o poduzeću

 

 

Delikomat Beograd

ul.Belarica Nova 56 br.11

11273 Batajnica

Telefon +381.11.2100.155

PIB 105140712

Matični broj: 20319755

Šifra delatnosti: 4799

Tekući račun: 265-1040310001051-09 Raiffeisen Bank,

 

Poslovna jedinica

Delikomat d.o.o. Čačak

Glavni put 31

32212 Čačak

Telefon: +381.32.5482.082

mailto:mail@delikomat.rs

Poslovodstvo:

Vladimir Bojović

Sašo Furman

Poslovodstvo:

Vladimir Bojović

Sašo Furman